Dünya Dili İngilizce

Dünya Dili İngilizce : İngilizce; Cermen kökenli bir dil olup, Kavimler Göçüyle yer değiştirmiş Cermen kavimlerinin Britanya adalarında yaşayan Keltleri sürerek adaya ve adalara getirdikleri dildir.
Adını Angıllar ve Saksonlar’dan almıştır. Bu kavimler dillerine “englic” demişlerdir. Dilin kökeni bugünkü kuzey Hollanda’da yer alan Frizya’da yaşayan insanların dili olan Frizce’dir. İngilizcenin küresel bir dil olduğunu artık istisnasız hepimiz kabul ediyoruz. Hayatın her alanında İngilizce otomatik olarak çıkıyor karşımıza, buzdolabının düğmesinde ya da sokaktan gelen müzik sesinde. Peki tüm dünya milletlerinin hayatına bu kadar yoğunlukta giren bu dil nasıl bir gelişimle hayatımıza girdi? Bir çok dil bilimci ve sosyoloğa göre herhangi bir dilin küreselleşmesi o dili konuşanların sayısıyla doğru orantılı olmayabilir. Bir dilin dünya dili haline gelmesinin başlıca sebepleri şunlardır: Politik, askeri ve ekonomik güç.
İngilizce’nin gelişiminin temellerine baktığımızda; Birinci ve İkinci Dünya Savaşları’ndan sonra gücünü yitiren Britanya İmparatorluğu’nun görevini devralacak olan ABD’nin dilinin de İngilizce olması bu dilin kullanımını ve yayılımını hızlandırmıştır. İngilizce’nin kullanımını arttıran diğer bir tarihsel süreç ise Endüstri Devrimi’dir . Endüstri Devrimi’nin birçok icadı İngiliz kökenlidir. 1800 yılında tekstil ve madencilik alanlarında dünya lideri olan İngiliz firmalar dış dünyaya açılırlar. Sonrasında İngiltere’deki gelişmeler Amerika’ya da sıçrar ve II.Dünya Savaşı sonrası yıpranan İngiltere’nin yerini 20.yy.da Amerika doldurur.Bilgiye ulaşımın ise tek bir dili vardır:İngilizce(Crystal,1997-20,45).
İngilizce,bu tarihsel gelişmelerin sonucunda uluslararası ilişkiler, medya(reklamcılık, radyo yayınları,filmler,pop müzik) eğitim,uluslararası taşıma,uluslararası güvenlik ve iletişim yoluyla yayılır. Uluslararası ilişkilerde İngilizce kullanılır,çünkü bir ‘lingua franca’ gereklidir. NATO,UNESCO,UN gibi kurumların varlığı bir iletişim dilini gerektirir. Bilimsel,sanatsal ya da politik toplantılarda dünyanın her yerinden gelen katılımcıların ortak bir dil varlığının pratikliğine ihtiyaçları vardır.
İngilizce’nin kullanım yayılımında bir diğer kültürel etken de medyadır. İngilizce, yaklaşık 400 yıldır basında kullanılmaktadır. Medyada İngilizce kullanımı sadece asınla sınırlı değildir.19.yy.sonlarında ABD’de gelişen reklamcılık ve radyo yayıncılığı diğer etkenlerdendir. Radyo dalgaları sayesinde İngilizce dünyanın dört bir yanına yayılmış ve bölgesel yayıncılığa çok az olanak tanımıştır(Crystal,1997-47,62).
Bunun dışında İngilizcenin dünya dili haline gelmesinde pop müzik ve uluslararası güvenlikte kullanılan terimler de büyük önem taşımaktadır. Ayrıca bilginin en kolay erişildiği ve iletişimin en yaygın olarak kullanıldığı internette ortak dil yine İngilizce kabul edilmektedir (Crystal,1997-64).
Crystal’ın tüm bu gelişmeleri yazdığı ‘Küresel Bir Dil Olarak İngilizce-English as a Global Language(1997)’ adlı kitabında bahsettiği tarihsel olaylar ve bu olayların kültürel sonuçları küresel bir dilin yaratılış aşamalarını belirler. İngilizcenin nasıl yayıldığını daha detaylı irdelemek isterseniz kaynak olarak kullandığımız bu kitapta tüm sorularınızın cevaplarını bulabilirsiniz.