Sağlık Turizmi İçin İngilizce

Sağlık Turizmi İçin İngilizce : Uygun ücret politikası nedeniyle yabancı turistlerin sağlık hizmeti için tercih ettiği İzmir’de sağlık turizmi hızla gelişirken sağlıkçılar da kendilerine geliştiriyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi( DESEM) işbirliği yaptı, çoğu doktor 25 sağlıkçı İngilizce kursunu tamaladı.
Sağlık turizminde eğitim ve iletişimin önemini vurgulamak amacıyla Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi( DESEM) İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi işbirliği ile hastanede görevli sağlık personeli için temel İngilizce ve yabancı hastalarla etkili iletişim kursu düzenlendi. Çoğu hekim olan 25 kursiyer 2.5 aylık eğitimden geçti. DEÜ Öğretim Görevlisi Ayşegül Başer, hastanede pilot çalışmasında İngilizce eğitimin yanısıra ‘yabancı hastalarla nasıl iletişim kurulur’ , ‘beden dili’, ‘mimik’ ve ‘tonlama’ gibi eğitimler verildi. Sertifika töreninde hastane yöneticileri, sağlık hizmetlerinde uygun fiyat nedeniyle çok sayıda yabancı hastanın İzmir’e gelip tedavi olduğununu vurgulayarak, sağlık turizminin gelişebilmesi için sağlık çalışanlarının yabancı hastalarla kurdukları iletişimin önemine dikkat çekti. Kursu başarı ile tamamlayan hastane personeline sertifika ve teşekkür belgeleri DEÜ Rektör Yrd. Prof. Dr. Halil Köse, Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Serdar Pedükcoşkun, Büyükşehir Beledeyesi Genel Sekreteri Pervin Şenel ve Dr. Nazan Pedükcoşkun tarafından verildi.

 

Sağlık turizmi:
Sağlığına kavuşmak için ikamet ettiği ülkeden başka bir ülkeye herhangi bir sebeple tedavi amaçla gidilmesidir. Tedavi amaçlı gidene de sağlık turisti denir.

Sağlık turizmi sadece hastanelerde tedavi için gidilen bir turizm çeşidi olarak değerlendirilmemesi gerekir.

Sağlıklı yaşam sunan her türlü turizm sağlık turizmi kabul etmek gerekmekle birlikte sağlık turizmi 3 ana başlıkta değerlendirilmektedir.
1. Tıp Turizmi (Hastanelerde tedavi ve ameliyat vb. işlemler)
2. Termal Turizm (Termal Tesislerde rehabilitasyon ve dinlenme vb. hizmetler)
3. Yaşlı ve Engelli Turizmi (Geriatrik tedavi merkezi veya yaylalar da sosyal aktivitelerle birlikte uzun süreli konaklamalar)

 

Sağlık turizminin temel sebepleri:
1. Ülkesinde yüksek teknolojili sağlık hizmetleri ve profesyonel insan kaynaklarının azlığı veya yokluğu,
2. Tedaviyle birlikte tatil yapma arzusu,
3. Sağılık hizmetlerinin kendi ülkelerinde pahalı olması,
4. Çok daha kaliteli sağlık hizmeti almak istenmesi,
5. Kendi ülkesinde herhangi bir sebepten dolayı ameliyatının bilinmesini ,istenmemesi (Estetik Cerrahisi, İnfertilite tedavisi vb.)
6. Ülkesinde iklim ve coğrafi olarak tatil için kısıtlı imkan olduğu durumlarda yapılan turizm hareketliliği (ormanlık, yaylalar, tarihi ve kültürel zenginliği olan ülkelere gidiş),çoğunlukla termal tesisin veTermal Turizm imkanlarının çok olduğu bir ülkede tatil yapma talebi.
7. Kronik hastaların, yaşlıların ve engellilerin başka ortamlara gitme ve tedavi olma isteklerinin oluşması,
8. Uyuşturucu ve farklı bağımlılıkları olan kişilerin farklı veya daha uygun ortamlarda olma istekleri,
9. Kişinin hayata tutunma ve yaşam isteği.