Uzaktan Eğitim ile İngilizce Eğitimi

Uzaktan Eğitim ile İngilizce Eğitimi :  Teknolojinin gelişmesi ile bağlantılı olarak gelişen ve daha etkili bir hale gelen uzaktan eğitim bugün internet üzerinden de verilebilmektedir. “Online Eğitim”, “Web’de Eğitim”, “Elektronik Eğitim”, “Sanal Eğitim” ve “E-Eğitim” olarak da bilinen internet kullanılarak verilen eğitim; teknolojinin sağladığı olanaklardan yararlanarak sınıf ortamında bulunmayan uzaktaki öğrencilere interaktif eğitim ve öğrenim olanağı sunan bir eğitim sistemidir. Bilgisayar destekli eğitim beynin yeteneklerinin ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Öğrenme materyallerini kullanan öğrenciler, çalışmalarını daha hızlı sürdürmekte ve daha hızlı öğrenmektedir. Öğrenciler yaşları ve gereksinimlerine uygun materyallerle çalışmaktadır. Öğretimin bu kişiselleştirilmiş şekli etkinliği arttırmaktadır. Matematik ve dil yeteneğini geliştirmede büyük kolaylıklar sağlar. Öğrencinin bilgi alışverişi sayesinde sosyal iletişimde bulunma yeteneğini geliştirir. Öğrenci bireysel çalışmalar yapabildiğinden problem çözme ve dikkatini bir noktada toplama yeteneğini geliştirmesine yardımcı olur. Kendine güven duygusunu geliştirerek öğrenciyi hayata hazırlar.
Günümüzde insanların hayatlarında karşılaşabilecekleri bütün sorunlar ile ilgili birebir yaşantılar okullardaki mevcut sistem ile karşılanamamaktadır, karşılansa bile bazıları çok masraflı ve riskli olabilmektedir. Bilgisayarın eğitim ortamında kullanılması ile bireylerin daha fazla yaşantı geçirmesi sağlanmaktadır.

Yaşam boyu öğrenme ihtiyacındaki bilgi çağı bireylerin artan eğitim ihtiyacının karşılanmasında, kullanımı adeta zorunluluk haline gelen bilgi ve iletişim teknolojileri bilgisayar destekli eğitim (BDE), bilgisayar destekli öğretim (BDÖ) gibi çeşitli kavramların ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Bilgisayar destekli eğitim, temel olarak eğitim teknolojisi kapsamında ele alınmaktadır. Bireylerin güdülenmesini de sağlayan bilgisayar ilgi çekici bir materyal olarak kullanılmaktadır.

İnternet ve multimedya teknolojisinin eğitim programında yer almasıyla birlikte, uzaktan eğitim modern bir boyut kazanmıştır. Şimdiye kadar benzeri görülmemiş bir seviyede sunulması, öğrenci ve öğretmenler arasında karşılıklı olarak derse katılım imkanı sağlaması ve bu alanda ortaya çıkan teknolojik gelişmeler uzaktan eğitim programlarını daha da cazip hale getirmiştir.

E-öğrenim öğrenci ile öğretmenin birbirlerinden fiziksel olarak ayrı olmalarına rağmen, eş zamanlı veya ayrı zamanlı çoklu ortam teknolojisi yardımıyla iletişim kurdukları, öğrenme hızına göre öğrenmenin gerçekleştirildiği öğretim sürecidir. E-öğrenim modelinde, öğretmen ile öğrenciler arasında bir iletişim yolu kurularak, öğretmen bir uçta ders verirken, öğrenciler iletişim yolunun imkanlarına bağlı olarak, öğretime farklı mekanlarda, evlerinde ve hatta farklı ülkelerden katılabilmektedirler. Klasik öğrenim anlayışından farklı olarak, bu çağdaş öğrenimin merkezinde öğrenci bulunmaktadır ve her şeyin ders sırasında öğrenilmesinin aksine, zamandan ve mekandan bağımsız olarak, öğrenci konuları öğrenebilir ve öğretmen ile teknolojiden yararlanarak bağlantı kurabilmektedir.

Bilgisayar Destekli Eğitimin yararlarını şöyle sıralamak olasıdır;

• Uzaktan Eğitim ile İngilizce Eğitimi öğrencilere kendi hızlarında ve düzeylerinde ilerleyebilme olanağı verir, dolayısıyla bireyselleştirilmiş, öğrenci merkezli bir öğretimin oluşmasına yol açar.
• Bilgisayar destekli eğitim etkileşim sağladığı için en sıkıcı çalışmaları bile ilginç kılabilir. Renk ve grafik gibi görsel uygulamalar sayesinde öğrenme etkili kılınır.
• Hem anında dönüt sağladığı için, hem de sağlanan dönüt öğretmeninki gibi herkesin içinde olmadığı için öğrenciye rahatlık sağlar.
• Benzeşimler (simülasyon) sayesinde öğrencilere özgün ortamlar sağlar. Öğrenciler benzeşimler yoluyla dış dünyaya açılma şansını bulurlar. Sınıf içinde uygulanması olanaksız ya da tehlikeli olabilecek deneylerin gerçekleştirilmesinde de bilgisayar destekli eğitim yazılımları kullanılabilir.
• Bilgisayar destekli eğitim uygulamaları sayesinde öğretmen zamanını daha rahat kullanabilir. Yazı tahtasına yazılarak zaman kaybına yol açan araştırma türü çalışmalar bilgisayar aracılığıyla verilebilir. Öte yandan bir konuyu kaçıran öğrenci öğretmeni rahatsız etmeksizin, aynı konuyu bilgisayardan işleyebilir

Bilgisayar Destekli Eğitiminin Amaçları
1. Öğrencinin motivasyonunu artırmak,
2. Öğrencinin bilimsel düşünme yeteneğini geliştirmek,
3. Gurup çalışmalarını desteklemek,
4. Öğretme yöntemlerini genişletmek,
5. Öğrencinin kendi kendine öğrenme yeteneğini geliştirmek,
6. Öğrencinin ileri düzey düşünme becerisinin geliştirilmesini desteklemek,
7. Geleneksel öğretim yöntemlerini daha etkili hale getirmek,
8. Öğrenme sürecini hızlandırmak,
9. Zengin bir materyal sağlamak,
10. Ucuz ve etkili öğretimi gerçekleştirmek,
11. Gereksinmeye dayalı öğretimi gerçekleştirmek,
12. Telafi edici öğretimi sağlamak,
13. Bireysel öğretimi gerçekleştirmek